OFERTA KANCELARII

Zapraszamy do współpracy firmy oraz osoby prywatne MASZ PYTANIA? NAPISZ
Prawo Cywilne
W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zajmuję się m.in. udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, pomocy przedsądowej (negocjacje, odzyskiwanie należności) oraz prowadzeniem postępowań przed instytucjami RP, w tym oczywiście przed sądami.

Prowadzę w szczególności sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, ochrony własności, bezumownego korzystania z rzeczy lub lokal, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli.
Prawo Spadkowe
W ramach spraw z zakresu postępowania spadkowego zajmuję się m.in. sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, sprawami o dział spadku, podważenia testamentu, sprawami o zachowek, uznaniem za niegodnego dziedziczenia oraz wydziedziczeniem.
W ramach świadczonej pomocy prawej zajmuję się obroną osób obwinionych, podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania w sprawach karnych, karnych skarbowych, a także w sprawach o wykroczenia.

Oferuję również pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem występującym jako oskarżyciele posiłkowi jako ich pełnomocnik poprzez sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, dochodzenie obowiązku naprawienia szkody, czy też udział w postępowaniu każdej instancji.
W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zajmuję się m.in. wydawaniem opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, analizowaniem zapisów oraz przygotowywaniem umów o pracę, reprezentowaniem pracodawców i pracowników jako ich pełnomocnik przed sądem pracy w sprawach ustalenie stosunku pracy, przywrócenia do pracy, zasądzenie odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia w sytuacji niewypłacenia wynagrodzenia pracownikowi.