Adwokat sprawy karne Warszawa Kancelaria Adwokacka

Adwokat sprawy karne - Prawo Karne

MASZ PYTANIA? NAPISZ
Prawo karne

Prawo karne określa, co uznawane jest za przestępstwo, a co za wykroczenie, jakie są sankcje i sposoby wykonywania kary. W sprawie karnej zawsze występuje podejrzany lub oskarżony o popełnienie danego czynu zabronionego, który może potrzebować wsparcia adwokata karnisty podczas postępowania sądowego, a nawet i wcześniej, przy zbieraniu materiałów dowodowych i pierwszych przesłuchaniach. Adwokat prowadzący sprawy karne w kancelarii adwokackiej w Warszawie może także reprezentować interes osób poszkodowanych w wyniku popełnionego przestępstwa.


Jak przebiegają sprawy karne?


Pierwszy etap sprawy karnej to postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję lub prokuraturę. Podczas jego trwania przesłuchiwani są świadkowie i podejrzani, gromadzi się i zabezpiecza dowody rzeczowe, a dla pełnego obrazu sytuacji pozyskuje się także opinie biegłych. Jeśli wszelkie zebrane podczas postępowania przygotowawczego informacje potwierdzają popełnienie przestępstwa, policja albo prokuratura kieruje do sądu akt oskarżenia. Od tego momentu podejrzany staje się oskarżonym i rozpoczyna się kolejny etap sprawy karnej, mianowicie postępowanie sądowe.

Podczas postępowania sądowego sąd zapozna się z zebranymi materiałami i ponownie przesłucha świadków. W sądzie głos mają wszystkie strony postępowania, w tym także oskarżony. W jego przypadku to szczególnie ważne, żeby wykorzystać prawo głosu na rozsądne odniesienie się do oskarżenia. Kiedy sąd zapozna się już z całym materiałem dowodowym, wydaje wyrok. Choć wydaje się on ostateczny, wciąż można wnosić do niego apelacje, do czego z pewnością przyda się wsparcie adwokata od spraw karnych z Warszawy.


Niech adwokat karnista zapozna się ze sprawą jak najszybciej


W sprawach karnych często ważny okazuje się czas działania. Wiele przestępstw zaliczanych jest do ściganych z urzędu, a to znaczy, że postępowanie jest otwierane nawet bez zawiadomienia o przestępstwie. Z adwokatem karnistą warto skontaktować się jak najszybciej, najlepiej już w momencie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego, żeby ustalić z nim linię obrony jeszcze przed przesłuchaniem w postępowaniu przygotowawczym.

Sprawy karne to oczywiście nie tylko oskarżenia tak poważne jak zabójstwo albo kradzież z włamaniem. Postępowania są otwierane także z powodu między innymi oszustw podatkowych albo nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. We wszystkich tych sytuacjach adwokat karnista z Warszawy z pomocą swojej wiedzy i doświadczenia może bronić osób oskarżonych, a także reprezentować interesy osób poszkodowanych.


Czym zajmuje się adwokat karnista z warszawskiej kancelarii adwokackiej?


Działania adwokata karnisty w sprawach karnych to przede wszystkim obrona oskarżonego przed sądami wszystkich instancji, a także reprezentacja interesu osób poszkodowanych występujących w roli oskarżycieli posiłkowych. Prawnik udziela wszelkich niezbędnych konsultacji swoim klientom, często przygotowuje oficjalne dokumenty składane w ich imieniu w sądzie, a także staje się ich przedstawicielem procesowym.

Co ważne, adwokat od spraw karnych nie jest tylko łącznikiem pomiędzy stroną a sądem – pomaga on także obrać właściwy kierunek działań, sugerując najrozsądniejsze rozwiązania problemów prawnych z jak największą korzyścią dla strony. W sprawach karnych, w których prawnik reprezentuje oskarżonego, często zajmuje się on wnoszeniem uwag lub zastrzeżeń do opinii biegłych, przygotowywaniem apelacji albo wniosków o odroczenie wykonywania kary lub przedterminowe zwolnienie. Pomysł na przebieg całej sprawy należy właśnie do adwokata, który własnemu klientowi powinien przedstawić jego zasadność, a później, podczas postępowania sądowego, także skuteczność.


Przestępstwa ścigane z urzędu – adwokat od spraw karnych


Popełnienie przestępstwa określanego jako ściganego z urzędu skutkuje wszczęciem postępowania przez policję lub prokuraturę. Dzieje się to niezależnie od woli poszkodowanego i sprawcy, a także od zawiadomienia o zgłoszeniu przestępstwa, które nie zawsze pojawia się przed otwarciem postępowania przygotowawczego. W tej kategorii przestępstw mieszczą się wszystkie, które nie zostały ujęte w spisie przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek, przez co można spotkać tu dużą różnorodność. Przykłady przestępstw ściganych z urzędu to:

• spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu/zabójstwo;
• kradzież z włamaniem;
• rozpijanie małoletniego;
• kazirodztwo;
• znęcanie się;
• korupcja.

To ważne, żeby mieć świadomość, że przestępstwo nie musi zostać formalnie zgłoszone, żeby stało się powodem do wszczęcia właściwego postępowania. Podejrzewając konflikt z prawem, zawsze warto jak najszybciej skontaktować się z adwokatem karnistą z kancelarii adwokackiej, który dokładnie przeanalizuje problem prawny i zaproponuje adekwatne rozwiązania.